Počet položek: 0 0,- CZK

Pravidla soutěže

1. Reklamní soutěž (dále jen „Soutěž“) organizuje společnost CITY PET SHOPS s.r.o., se sídlem: K Žižkovu 282/9, Vysočany 190 00, IČO: 24846996 (dále jen „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb organizátora.

2. Soutěž se koná v termínu od 15.2.2024 do 1.3.2024  (dále jen „termín konání soutěže“).

3. Podmínky účasti v Soutěži jsou stanoveny vždy pod konkrétním příspěvkém na Facebookové stránce Shop4dog ZDE a instagramové stránce ZDE. Do Soutěže bude zařazen ten, kdo splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech Soutěže (dále jen „soutěžící“).

4. Soutěžícími mohou být výhradně osoby, které dovršily 18 let věku a které jsou plně svéprávné.

5. Svou účastí soutěžící projevuje souhlas s následným využitím poskytnuté fotografie organizátorem soutěže.

6. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.

7. Ze všech soutěžících bude organizátorem vybrán (vylosován) 1 výherce který splňí všechny podmínky soutěže.

8. Výherci budou zveřejněni ZDE  po ukončení soutěže.

9. Výherci jsou povinni do 2 pracovních dnů zaslat na emailovou adresu: marketing@shop4dog.cz potvrzení, že mají zájem o zaslání výhry a uvést doručovací adresu, na kterou má být výhra organizátorem zaslána. V případě, že výherci nezašlou organizátorovi potvrzující email s uvedením adresy pro doručení výhry dle tohoto článku 8. pravidel Soutěže, ztrácí tito výherci nárok na výhru a možnost získat tuto výhru dostanou soutěžící, kteří budou vylosováni jako náhradní výherci.

10. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu s těmito pravidly Soutěže. Účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

11. Výhry, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné
z důvodů spočívajících na straně výherců Soutěže nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

12. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

13. Zpracování osobních údajů soutěžících a výherců

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace